Kerjasama Pengembangan Peta Geomedik antara FKM UI dengan Ditjen Kuatham Kementrian Pertahanan

Kerjasama Pengembangan Peta Geomedik antara FKM UI dengan Ditjen Kuatham Kementrian Pertahanan